Clubinfo

de werken zijn gestart !

Maandag 19 maart zijn de voorbereidende werken voor onze langverwachte bouw gestart.   Ongeveer 7 jaar heeft het ganse onderhandelingstraject geduurd, maar eindelijk is het dan zover !

De bouw van de nieuwe kantine start eind april, maar hierbij alvast enkele foto's van de huidige werken.    We zijn in elk geval bijzonder blij dat we vertrokken zijn ...

EDDY VAN HOUT uit Kessel ( papa van Robbe Van Hout die bij de U15 speelt ) neemt alle grond- en graafwerken voor zijn rekening.

APC POMPEN uit Nijlen heeft 2 nieuwe waterputten geboord die nodig zijn voor de toekomstige beregening van de nieuwe terreinen.

 

 

steun onze vereniging gratis !

Info-avonden over ons bouwproject

De laatste rechte lijn voor de start van ons nieuwe voetbalcomplex is ingezet.   De erfpachtovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 maart.

Deze maand starten we met een aantal voorbereidende werken, net voor de paasvakantie zal de kelder voor de nieuwe kantine worden uitgegraven.   Eind april zal dan begonnen worden aan de fundering en kelder :-))

De eerste fase omvat de bouw van een nieuwe kantine met kleedkamers en toebehoren + de aanleg van 1 extra veld tussen de huidige parking van ons jeugdcenter en de spoorweg ( gekend als "de maïsplek" ).

We willen AL ONZE LEDEN zo goed mogelijk informeren over de concrete uitvoering van ons bouwproject en de praktische gevolgen ervan.   We nodigen dan ook DIE BIJ ONZE CLUB BETROKKEN IS ALS SPELER, OUDER, TRAINER, AFGEVAARDIGDE, COÖRDINATOR uit om langs te komen op 1 van de volgende INFO-AVONDEN !

- maandag 16 april, dinsdag 17 april en woensdag 18 april.

- telkens om 20u15 uur in de kantine op het A-terrein

Inschrijven is niet noodzakelijk, maar we rekenen op een massale opkomst.

 

 

 

 

een blik op de toekomst van KFC Nijlen

Recent hebben we een info-avond georganiseerd omtrent de plannen voor ons toekomstig voetbalcenter.   via deze link kan je presentatie van die avond bekijken.