Visie

De kern waar het binnen onze vereniging om draait is het aanbieden van de voetbalsport aan iedereen.  Zoals in het verleden willen wij de laagdrempeligheid van onze club garanderen. 

Binnen onze visie maken wij onderscheid tussen prestatie-(provinciaal) en recreatievoetbal (gewestelijk) bij zowel de senioren als in onze jeugdafdeling.

KFC NIJLEN wil een herkenbaar voetbal brengen bij voorkeur aanvallend, dominant en initiatiefrijk vanuit een verzorgde opbouw. Om dit te bereiken wordt er een duidelijk opleidingstraject vastgelegd voor de jeugd met daaraan gekoppelde gespecificeerde trainingen per leeftijdsgroep. 

Om bij te dragen aan de eenvormigheid van de opleiding hanteren we volgende principes:

  • Doorheen heel de club kiezen wij bij de provinciale ploegen voor zonevoetbal
  • Voor de basisopstelling bij teams met 11 streven we maximaal naar 1-4-3-3
  • Wij werken door heel de opleiding met dezelfde nummering en afkorting van posities
  • Wij gebruiken door heel de opleiding dezelfde coachingstermen
  • Flexibiliteit en creativiteit blijven mogelijk maar de bovenstaande principes blijven primeren

Tijdens de opleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele ontwikkeling van de spelers.

FUN + FORMATION gaan hand in hand ; belangrijkste doelstelling is dat de jeugdspeler zich amuseert en plezier heeft in voetbal. Uiteraard is het de bedoeling om deze FUN steeds te creƫren in een opleiding, opvoeding en ontwikkeling van die speler.

Wij hechten veel belang aan het doorstromen van jeugdspelers naar het eerste elftal. Streefdoel is minimum 1 jeugdspeler per jaar naar de A-ploeg te laten doorstromen. Voorwaarde is wel dat zij voldoende kwaliteiten moeten hebben om de verwoorde doelstellingen in dit plan te realiseren. Het gaat dus om een gezonde spanning tussen doorstroom vanuit de jeugd en instroom van buitenaf. Hiervoor stellen wij geen specifieke regels op, maar gebruiken ons gezond verstand om evenwicht te vinden tussen deze twee pijlers al naar het gelang van het niveau van onze jeugdspelers.